jbghv

Енвижън/Envision

Да обикнем науката с Енвижън!

   Енвижън е софтуерен продукт, който служи за улеснение на учителите в тяхната работа и същевременно разрешава един от ключовите проблеми в началното образование – липсата на интерес към науката у децата. Интерактивната система осигурява визуален достъп на учениците до урока, което е изключително важно, тъй като по този начин се ангажира вниманието и се осигурява активното участие на всеки ученик в учебния процес. Възможността за едновременна работа на множество потребители (учениците взаимодействат със системата чрез индивидуални компютърни мишки) дава допълнително предимство и приложимост на програмния продукт в сферата на модерното образование.