Езикови курсове

 

Курсове по английски, немски, испански, италиански, руски, френски език

     Сформираме групи от 4 до 10 деца, съобразени с възрастта и нивото на езикова подготовка. Ако вашето дете вече е посещавало чуждоезиков курс, ще определим нивото му чрез безплатентест.По този начин ще улесним вашия избор, а ние ще можем да приложим обективен критерий при сформиране на групите.С помощта на Нашите опитни преподаватели учениците получават стимул и мотивация да придобият нови знания и да разширят своя кръгозор. Обучението протича гладко и плавно, което постигаме чрез прилагане на най-съвременните учебни системи. Акцентът се поставя върху алтернативните и игровите методи на обучение, усъвършенстване на знанията и развиване на езиковите умения.

    Заниманията включват:слушане и четене с цел разбиране, правопис, правилно произношение, формиране на умения за устно и писмено изразяване, усвояване на предвидената за съответното ниво лексика и граматика.

     Учебната програма е разработена изцяло за нуждите на съответните групи, а учебните системи, които използваме, са съобразени с възрастта на учениците. Обучението в нашия образователен център има за цел чрез постепенно надграждане на знанията учениците да достигнат максимално високо ниво на владеене на чуждия език, както и да ги подготвим за успешно представяне на изпитите за придобиване на международни признати сертификати.

      Занятията са с продължителност 2 учебни часа и се провеждат 2 пъти седмично в удобно за учениците време.