Уроци по родолюбие

 

От любов към родината!

Автор: Радостин Янков

     Да възпитаме у децата любов и почит към родината, да ги научим да ценят, опазват и съхраняват българските традиции, бит и култура, са не само водещи приоритети за екипа на Образователен център „Българче“, но и наша осъзната мисия. Посещавайки специализиран учебен цикъл „Родолюбие“, децата получават знания за българската история, традиции и обичаи, разказваме им за живота и делата на велики наши предшественици, запознаваме ги със значими дати и факти.

    В допълнение към теоретичните занятия организираме посещения на музеите в град София, както и образователни екскурзии до различни природни и културни забележителности на територията на цялата страна.